Waluta:
PLN
Reklamacje i zwroty

Opublikowano:

§  7 Procedura reklamacji

  1. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.flowerisland.pl Sprzedający ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Sklepie Internetowym jak również przebiegu realizacji zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@flowerisland.pl
  3. W niektórych przypadkach Sprzedający może poprosić Klienta o przesłanie zdjęć reklamowanych Towarów.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający powiadomi Klienta niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Klientowi informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.